Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN THUẬN AN THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT PHẢN BIỆN XÃ HỘI NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch giám sát phản biện xã hội của Ban Thường vụ Thành đoàn theo quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”; Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 24/02/2022 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội năm 2022 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Thông báo số 18-TB/ĐTN ngày 31/8/2022 về việc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Ban thường vụ Thành đoàn Thuận An;
Ngày 20/9/2022, Ban Thường vụ Thành đoàn đã thành lập Đoàn giám sát gồm: Đồng chí Phạm Nguyễn Phương Thà, Thành ủy viên – Bí thư Thành đoàn làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Luật, Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Thành đoàn làm phó đoàn và đ/c Nguyễn Thanh Hội – Thành ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy, lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố gồm đ/c Lê Văn Hiếu- ThUV, Chủ tịch LĐLĐ TP, đ/c Võ Thị Thu Thuỷ – ThUV, Chủ tịch Hội LHPN TP, Đ/c Nguyễn Phước Đạt – Chủ tịch Hội CCB TP, Đ/c Bồ Hữu Tuấn- UVTT UBMTTQVN TP và các đồng chí là UV.BTV Thành đoàn cùng tham gia đoàn giám sát tại hai đơn vị: Đảng bộ phường An Phú và Đảng bộ phường Hưng Định.
Sáng ngày 20/9/2022, Tiếp đoàn giám sát tại An Phú có đồng chí Phan Thái Sơn – Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường, đ/c Quản Văn Bình – Phó Bí Thư Đảng ủy, Trưởng khối vận Phường, các đồng chí trong BTV Đảng ủy Phường, BTV Đoàn Phường.
Chiều cùng ngày tiếp đoàn giám sát tại Hưng Định có đ/c Huỳnh Văn Tánh- Phó Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, Đ/c Đặng Trần Trung Hậu – Phó Bí Thư Đảng ủy, Trưởng khối vận, Chủ tịch UBMTTQ Phường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy Phường, BTV Đoàn Phường.
 Nội dung giám sát về công tác phát triển Đảng trong lực lượng Thanh niên công nhân và Lao động trẻ trên địa bàn phường An Phú giai đoạn 2020 – 2022; công tác phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên ưu tú được tổ chức Đoàn giới thiệu giai đoạn 2020 – 2022 trên địa bàn phường Hưng Định và giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn… Qua làm việc, đoàn giám sát cũng đã nghe BTV Đảng ủy Phường An Phú và Hưng Định báo cáo về công tác phát triển Đảng từ lực lượng Thanh niên công nhân và Lao động trẻ, đoàn viên ưu tú; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn; cũng như những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện các công tác này tại đơn vị.
 Kết luận giám sát, đồng chí Phạm Nguyễn Phương Thà, Thành ủy viên – Bí thư Thành đoàn – Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao sự phối hợp của các thành viên và các đơn vị được giám sát, công tác phát triển Đảng, công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Đoàn của các đơn vị được nc quan tâm thực hiện tốt. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận những khó khăn, đề xuất kiến nghị từ đơn vị, qua đó đưa ra những định hướng, và kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển Đảng từ lực lượng Thanh niên công nhân và Lao động trẻ, đoàn viên ưu tú; và các đề xuất tạo điều kiện làm tiền đề thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn trong thời gian tới.
 Thông qua hoạt động nhằm giám sát việc triển khai thực hiện công tác phát triển Đảng của thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên, công tác quy hoạch của cán bộ Đoàn; một số nhiệm vụ, chính sách có liên quan đến công tác phát triển Đảng cho thanh niên; một số định hướng cho công tác phát triển và quy hoạch cán bộ Đoàn trong thời gian qua tại các địa phương; nhằm giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo đối với công tác phát triển của cán bộ Đoàn và công tác tư tưởng, đưa Đảng đến gần thanh niên; đồng thời giúp Ban Thường vụ Thành đoàn đánh giá, đề xuất cấp ủy Đảng, cùng các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố có những giải pháp, kiến nghị, bổ sung các chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Tú Uyên

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *