Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

CƠ QUAN THÀNH ĐOÀN THUẬN AN VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ CÔNG AN VỀ VIỆC CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2022

Sáng ngày 16/02/2023, tại Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Dương; Cán bộ, nhân viên cơ quan Thành đoàn Thuận An đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Công an về việc có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.
Là một trong 09 tập thể thuộc tỉnh Bình Dương được nhận bằng khen của Bộ Công an, đây là vinh hạnh và là động lực lớn cho tập thể Đoàn TNCS HCM thành phố Thuận An tiếp tục phát huy, phấn đấu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh và phát triển nhiều nội dung, hình thức và mô hình phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, thu hút được sự tham gia tích cực, có hiệu quả của Đoàn viên thanh niên trên địa bàn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Lần nữa, trân trọng chúc mừng Cơ quan Thành đoàn Thuận An
Tú Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *