Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN ƠN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TRẺ NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày 25/3/2023, BCH Đoàn trường THPT Trần Văn Ơn tổ chức tập huấn nâng cao cho giáo viên trẻ thông qua ứng dụng chuyển đổi số năm học 2022 – 2023.

Để phát triển năng lực nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo, trường THPT Trần Văn Ơn đã triển khai mô hình bồi dưỡng mới thông qua chương trình tập huấn nâng cao ứng dụng chuyển đổi số cho giáo viên trẻ. Cốt lõi của mô hình mới là chuyển từ hoạt động bồi dưỡng sang tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tại trường.’

Thông qua buổi tập huấn, giáo viên và cán bộ quản lý được truy cập các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và nguồn học liệu thông qua hệ thống công nghệ thông tin.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *