Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

HÀNH ĐOÀN THUẬN AN CHỈ ĐẠO 100% XÃ, PHƯỜNG TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN NĂM 2022

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố Thuận An năm 2022; Thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2022”; BTV Thành đoàn Thuận An đã chỉ đạo 100% xã, phường tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho Đoàn viên, thanh niên năm 2022.
Trong thời gian vừa qua, BTV Thành đoàn đã chỉ đạo 100% xã phường tổ chức 10 Lớp tập huấn nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho hơn 1200 Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Các lớp tập huấn đã cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều cách thức tổ chức sáng tạo.
Thành đoàn Thuận An luôn quan tâm đến các công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị,… Hằng năm, BTV Thành đoàn đều tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn liên quan với mong muốn mỗi Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố sẽ cùng chung tay xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại.
Tú Uyên

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *