Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH; KIỆN TOÀN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ VÀ CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT ĐOÀN PHƯỜNG AN THẠNH KHÓA XIV – NHIỆM KỲ 2022 – 2027.

Căn cứ  điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Căn cứ  theo “Quy chế cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư trung ương Đảng ban hành theo quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010.
Tối ngày 15/08 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Thạnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kiện toàn ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt phường đoàn khóa XIV – Nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Đến dự và chỉ đạo cho Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Luật – Phó Bí thư Thành đoàn, đồng chí Trương Văn Sinh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng khối vận; Đồng chí Nguyễn Ngọc Chí Thiện – Phó Bí thư Đoàn phường cùng các đồng chí trong BCH, BTV Đoàn phường.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Chí Thiện – Phó Bí thư Đoàn phường đã thông qua Đề án nhân sự và đồng thời thông qua lý lịch trích ngang của các đồng chí ứng cử vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của phường đoàn.
Được sự thống nhất cao và tín nhiệm của các đồng chí trong Ban chấp hành; Sau buổi làm việc đầy nghiệm túc với sự tập trung cao, Hội nghị đã đạt được kết quả như sau:
1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đoàn phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Đồng chí Nguyễn Trần Ngọc Tuyền đã được hội nghị thống nhất và tín nhiệm bầu vào BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư đoàn phường Đoàn phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Tiểu Hà – Uỷ viên BTV Đoàn phường đã được sự thống nhất cao và tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy luôn đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường đoàn ngày càng phát triển.
Xin chúc mừng các đồng chí!
Yến Nhi

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *