Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

HỘI NGHỊ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 05-CT/TW GẮN VỚI HÌNH MẪU THANH NIÊN THỜI KỲ MỚI TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN THÀNH PHỐ THUẬN AN NĂM 2021

    Nhằm lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức lẫn hành động của đội ngũ đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, nâng cao chất lượng và xây dựng thế hệ thanh niên tiên tiến điển hình phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm. Tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả; góp phần bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, sáng tạo trong việc học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng nay, ngày 24/4, Ban Thường vụ Thành đoàn Thuận An tổ chức Hội nghị tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021 gắn với hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trong Đoàn viên, thanh niên Thành phố Thuận An.
Tham dự Hội nghị và Báo cáo bài có Tiến sỹ Thân Ngọc Anh – Trưởng khoa Triết học Mac-Lênin, Học viện chính trị khu vực 2, Đ/c Phạm Nguyễn Phương Thà- ThUV, Bí Thư Thành Đoàn Thuận An cùng 300 Cán bộ Đoàn chủ chốt, CLB Lý luận trẻ Thành phố Thuận An, ĐVTN. Thông qua Hội nghị BTV Thành Đoàn mong muốn các bạn Đoàn viên, thanh niên Thuận An tiếp tục không ngừng cố gắng học tập, trau dồi, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 MỸ TUYỀN

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *