Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN THÀNH PHỐ THUẬN AN NĂM 2022

Căn cứ thông báo số 1023/TB-UBND ngày 09/9/2022 của UBND thành phố Thuận An về việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 và một số văn bản quy định về công tác thanh niên. Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thuận An năm 2022; sáng nay, ngày 16/09/2022, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã triệu tập đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 và một số văn bản quy định về công tác thanh niên do UBND thành phố Thuận An tổ chức.
Hội nghị có sự tham gia đông đảo của các đồng chí Ban Chấp hành Thành đoàn; các đồng chí thành viên Uỷ ban Hội LHTN thành phố; thành viên CLB Lý Luận Trẻ thành phố; cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Hội nghị đã trực tiếp triển khai chuyên đề, qua đó phân tích, làm rõ những điểm mới của Luật Thanh niên 2020, như: quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp cho các cơ sở đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố hiểu rõ hơn nữa về Luật Thanh niên, đặc biệt là những điểm mới của Luật Thanh niên hiện nay so với năm 2005.
Tú Uyên

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *