Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ I BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ THUẬN AN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Tại Hội nghị lần thứ I chính thức của Ban Chấp hành Thành đoàn khoá XII trong phiên làm việc thứ hai, của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 –  2027, ngày 01/07/2022, dưới sự chỉ đạo và chứng kiến của BTV Tỉnh Đoàn Bình Dương và BTV Thành uỷ Thuận An, Hội nghị đã chính thức tín nhiệm 100% bầu đồng chí Phạm Nguyễn Phương Thà tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Thuận An khoá XII.
Hội nghị đã chính thức tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thanh Luật giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Thuận An khoá XII.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tín nhiệm bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ mới. Xin giới thiệu các đồng chí trúng cử Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An khoá XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến tuổi trẻ thành phố.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tín nhiệm bầu 09 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành đoàn nhiệm kỳ mới. Xin giới thiệu các đồng chí trúng cử Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An khoá XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến tuổi trẻ thành phố.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tín nhiệm bầu 5 đồng chí vào  Uỷ  ban Kiểm tra. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Luật được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Xin giới thiệu các đồng chí trúng cử Uỷ  ban Kiểm tra. thành phố Thuận An khoá XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến tuổi trẻ thành phố.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tín nhiệm bầu 27 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Thành đoàn Thuận An khoá XII, tin tưởng rằng các đồng chí vững tâm trong, rèn trí sáng, hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội XII, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và kiến tạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố ngày càng vững mạnh
Tú Uyên

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *