Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 01/2023

Chào mừng 26 năm Bình Dương xây dựng phát triển (01/01/1997 – 01/01/2023); Kỷ niệm 77 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946 – 06/01/2023); 13 năm Ngày Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương (08/01/2010-08/01/2023); 73 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023); 82 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2023). Ban Biên tập mến gửi bạn đọc Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 01/2023.

 

Xem và tải tài liệu file pdf tại đây

Xem và tải tài liệu file word tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *