Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 05/2023

Chào mừng kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2023); 119 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 – 1/5/2023); 106 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng (02/5/1917 – 02/5/2023); 205 năm Ngày sinh Các – Mác (05/5/1818 – 05/5/2023); 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2023); 64 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2023). Ban Biên tập mến gửi bạn đọc Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 05/2023.

 

Xem và tải tài liệu file pdf tại đây

Xem và tải tài liệu file word tại đây

Xem và tải tài liệu file ảnh tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *