Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

Thành Đoàn Thuận An xuất sắc đạt giải Ba tập thể Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tỉnh Bình Dương năm 2021

Vừa qua, cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Luật thanh niên 2020 và Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động rộng rãi; thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Theo đó, Thành Đoàn Thuận An thành công kêu gọi tầng lớp thanh niên tham gia và xuất sắc đạt giả Ba tập thể chung cuộc.
Cuộc thi do Tỉnh Đoàn Bình Dương và Báo Bình Dương phối hợp tổ chức từ ngày 21/6/2021 – 13/8/2021 với hình thức trực tuyến trên hệ thống My Aloha. Thành Đoàn Thuận An đã tuyên truyền rộng rãi đến các cơ sở trực thuộc, Đoàn viên, thanh niên được biết và tham gia cuộc thi; từ đó góp phần tuyên truyền việc tìm hiểu, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Luật thanh niên 2020 và Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đoàn viên thanh niên thành phố.
Trong thời gian tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố, các cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên thành phố Thuận An vừa tích cực tham gia chống dịch; vừa tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong ĐVTN về đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng đúng đắn cho ĐVTN trong toàn Thành phố.
Tú Uyên.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *