Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

THUẬN AN: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH NĂM 2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thuận An năm 2023; Xác định Chi đoàn là nền tảng, trung tâm đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Ngày 05/5/2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Thuận An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng “Chi đoàn mạnh” năm 2023 cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở trực thuộc.
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Luật – Phó Bí thư Thành đoàn chủ trì, đã triển khai các nội dung về việc xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị; phong trào, hoạt động; tổ chức. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng Chi đoàn – các tổ chức cơ sở của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nơi tập hợp thanh thiếu niên, là hạt nhân nòng cốt cho sự đoàn kết của Đoàn.
Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, BTV Thành đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn phải không ngừng tìm kiếm các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, thống nhất quan điểm xây dựng “Chi đoàn mạnh” là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên.
Tú Uyên.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *