Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

Thuận An: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Thuận An quý IV năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội LHTNVN thành phố, ngày 27/10/2022, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Thuận An tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Phạm Nguyễn Phương Thà – UV.BTV Tỉnh đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố Thuận An; đồng chí La Hải Dương – UV.BTV Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố; đồng chí Lê Yến Loan – UV.BTV Thành đoàn; đồng chí Nguyễn Hoàng Phương – UV.BTV Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Đồng Đội thành phố; đồng chí Trần Phước Tú Uyên -UV.BTV Thành đoàn; cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các co sở Đoàn trực thuộc; các thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ thành phố.

Sau khi lắng nghe báo cáo kết quả hoạt động từ Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố, Đồng chí Phạm Nguyễn Phương Thà – TUV, Bí thư Thành Đoàn Thuận An nhấn mạnh: “Câu lạc bộ Lý luận trẻ là tổ chức tập hợp, tạo diễn đàn cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội. Từ đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành Đoàn – Hội LHTNVN thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Câu lạc bộ có những hoạt động cụ thể, sáng tạo nhằm tăng cường hơn nữa về tư tưởng chính trị, kiến thức văn hóa, xã hội cho đoàn viên thanh niên, góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.”

Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó việc phát huy vai trò của CLB Lý luận trẻ thành phố là phương thức hữu hiệu nhằm cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Thuận An.

Tú Uyên.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *