Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25 TẠI THÀNH PHỐ THUẬN AN

Sáng nay, ngày 10/10, Đoàn giám sát của T.Ư Đoàn do đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn làm Trưởng đoàn đã làm việc tại thành phố Thuận An về việc thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Đến chứng kiến buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Lộc – UV. BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Dương. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Huỳnh Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thuận An; đồng chí Nguyễn Ngọc Phượng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; về phía Thành Đoàn Thuận An có đồng chí Phạm Nguyễn Phương Thà – Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội thành phố và đại diện các phòng, ban, ngành của thành phố.
Toàn thành phố Thuận An có 30 cơ sở đoàn với (19 đoàn cơ sở và 11 chi đoàn cơ sở) 345 chi đoàn trực thuộc đoàn cở sở với tổng số đoàn viên là 8.257; 15 cơ sở Hội với tổng số là 25.010 hội viên; 40 liên đội và 10 Hội Đồng đội xã, phường với tổng số 45.676 đội viên. Sau khi Nghị quyết số 25 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Nghị quyết và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với thanh niên được tăng cường rõ rệt, nhiều cơ chế, chính sách đã được đưa ra. Các cấp, ngành, chính quyền đã tạo cơ chế thuận lợi cho thanh niên trong giáo dục, nghề nghiệp, việc làm, phát triển tài năng trẻ, đặc biệt là các hoạt động của tổ chức Đoàn. Phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp được đẩy mạnh thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả. Tổ chức Đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, mở rộng; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng; Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh….
Sau khi lắng nghe báo cáo từ đồng chí Nguyễn Ngọc Phượng, Đoàn giám sát TW Đoàn đã có một số vấn đề đặt ra xoay quanh việc tăng cường triển khai Nghị quyết 25 trên địa bàn.
Theo đó, đồng chí Phạm Nguyễn Phương Thà đã đáp từ các vấn đề khúc mắc đến từ Đoàn giám sát thông qua báo cáo chi tiết các mô hình, chương trình, phần việc thiết thực chăm lo cho thanh niên, đặc biệt là phần lớn thanh niên nhập cư trên địa bàn và thiếu nhi thành phố. Một số Quỹ học bổng được lập ra, tiếp tục phát triển mô hình “Sân chơi thiếu nhi” ra mắt lần đầu tiên tại Thuận An và được nhân rộng sau đó, một số giải pháp tăng cường triển khai thực hiện quyền trẻ em, lồng ghép việc tuyên truyền cho trẻ em tại các buổi sinh hoạt, tích cực tổ chức các diễn đàn đối thoại với trẻ em và thanh niên.
Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Th.UV, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố cũng báo cáo về tình hình đội viên, học sinh trên địa bàn; các công tác và chương trình thiết thực xây dựng Đội TNTP và chăm lo cho các em thiếu nhi trên địa bàn, đặc biệt là các em học sinh khó khăn không có điều kiện đến trường, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ sau dịch bệnh Covid-19; tích cực tạo điều kiện cho giáo viên làm tổng phụ trách đội.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hiền đã đáp từ các vấn đề chính sách, chủ trương, cơ chế hỗ trợ thanh niên trên địa bàn; một số hành động cụ thể qua chính sách, văn bản ban hành chăm lo đến thanh niên đã được báo cáo chi tiết và tháo gỡ được những hạn chế, khó khăn tạm thời của thanh niên trên địa bàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đưa ra một số khó khăn hiện tại trong tổ chức Đoàn thành phố về tình hình quản lý cán bộ, các cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ Đoàn và kiến nghị Trung ương Đoàn xem xét tạo điều kiện thêm cho cán bộ Đoàn thành phố Thuận An nói riêng và cả nước nói chung.
Theo đó, đồng chí Huỳnh Văn Sơn đã kết luận báo cáo và trực tiếp đề xuất, kiến nghị đến Đoàn giám sát Trung ương Đoàn; trao đổi, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn từ thực tế địa phương.
Kết luận buổi giám sát, đồng chí Ngô Văn Cương đánh giá cao những thành tích của Thuận An trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25, những hiệu quả trong công trình, phần việc, mô hình hay mà Thành uỷ và các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Bí thư TW Đoàn đưa giải pháp và đề nghị thành phố triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống công tác và quản lý; tạo thêm cơ chế và nguồn lực hỗ trợ tổ chức Đoàn thành phố trong công tác chăm lo cho thanh thiếu nhi; đề nghị Thành uỷ cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 25; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết tại cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội; dành nguồn lực cho thanh niên khởi nghiệp; quan tâm, bố trí, sắp xếp, đào tạo nguồn cán bộ trẻ,…
Đáp từ kết luận của Đoàn giám sát, Phó Bí thư TT Thành uỷ Huỳnh Văn Sơn tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của Đoàn giám sát, đặc biệt là những định hướng giúp địa phương thực hiện công tác thanh niên ngày càng tốt hơn. Thời gian tới, thành phố sẽ tích cực chỉ đạo và có những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 25; đồng thời, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.
Tú Uyên

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *