Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

TUỔI TRẺ THUẬN AN TUYÊN TRUYỀN CỬ TRI TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ

Như trước đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch được BTV Thành đoàn quan tâm triển khai rộng rãi; đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 được an toàn, thắng lợi.
Ngày bầu cử hôm nay, cử tri Thành phố Thuận An tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi đến điểm bầu cử. Tuổi trẻ Thuận An cũng chủ động phòng chống dịch bệnh khi đi bầu cử, bằng cách:
✔️ Đeo khẩu trang
✔️ Khử khuẩn
✔️ Cách nhau 2M
  Thành phố Thuận An quyết tâm có số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, an toàn tuyệt đối, để lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, an toàn, thắng lợi, thực sự là ngày hội lớn của các tầng lớp Nhân dân.
MỸ TUYỀN

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *