Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN THÀNH PHỐ THUẬN AN NĂM 2021

Nhằm quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 07/KH ngày 05-4-2021 của Thành Uỷ Thuận An để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Chiều nay, ngày 24/4, Ban Thường vụ Thành đoàn Thuận An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Đoàn viên, thanh niên Thành phố Thuận An.
Tham dự Hội nghị và Báo cáo bài có Tiến sỹ Thân Ngọc Anh – Trưởng khoa Triết học Mac-Lênin, Học viện chính trị khu vực 2, Đ/c Phạm Nguyễn Phương Thà- ThUV, Bí Thư Thành Đoàn Thuận An cùng 300 Cán bộ Đoàn chủ chốt, CLB Lý luận trẻ Thành phố Thuận An, ĐVTN.
Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ Đoàn – Hội Đội chủ chốt của Thành phố nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua Hội nghị BTV Thành Đoàn mong muốn trên cơ sở đó, các cơ sở Đoàn chủ động tham mưu với cấp uỷ để xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, thực hiện tốt việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sâu rộng trong Đoàn viên, thanh niên tại đơn vị, địa phương tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
  Một số hình ảnh hoạt động
MỸ TUYỀN

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *